Weersverwachting savannah met temperatuur 14 dagen

Weersverwachting savannah met neerslag 14 dagen

Het weer vandaag. Buien radar met live neerslag radar, bliksemradar en actuele temperatuur. Hoe donkerder de radarbeelden, hoe intenser de neerslag. Volg de richting, snelheid en intensiteit van de actuele buien.

Weerwaarschuwingen

Code groen: geen waarschuwingen | Code geel: kans op gevaarlijk weer | Code oranje: kans op extreem weer | Code rood: weeralarm!

Ga direct naar:

Weersverwachting met Weersverwachting savannah - en op deze datum in andere jaren

Bekijk hier welk Weersverwachting savannah het was of wordt door andere jaren met dezelfde datum te vergelijken. Dit is zeer handig wanneer je een activiteit op deze datum plant en een weersvoorspelling wilt doen.

Weersverwachting savannah

Weersverwachting savannah. Weersverwachting voor de komende dagen. Op de eerste afbeelding staat de weersverwachting voor vandaag, op de tweede kaart de verwachting voor vannacht op de derde kaart het weerbericht voor morgen. Iedere weerkaart toont de temperatuur en de windrichting met windkracht per regio in het land. Het pictogram geeft aan of welke weertype er verwacht wordt zoals bewolking, regen, mist, onweer en zon.

Weer vandaag
Nacht
Weerbericht voor morgen

Uitgebreide neerslagradar en regenradar

Weersverwachting savannah. De live beelden met de weersverwachting.

Actuele beelden neerslag en intensiteit

Volg richting, snelheid en de intensiteit van de actuele buien. Deze neerslag radar geeft de neerslag en bliksem weer maar niet de actuele bewolking. De actuele bewolking kan je bekijken via de satellietbeelden van de motregenradar.

Onweer en bliksem. Gaat het onweren?

Er treedt onweer op bij wrijving tussen sterk stijgen warme lucht en snel dalende koude lucht. Op onderstaande onweerradar met neerslag, bliksem en temperatuur zie je de actuele bliksemactiviteit boven Nederland en een deel van België.
Neerslagradar van het KNMI met windkracht (bft)

Weerwaarschuwing Nederland

Bekijk hier de actuele weerwaarschuwingen voor Nederland van vandaag en morgen. Indien de kaart groen is, dan zijn er geen waarschuwingen. Deze waarschuwingen komen van het KNMI. Het KNMI geeft waarschuwingen bij regen, gladheid en sneeuw, onweer, windstoten, hitte en kou, zicht en hozen.
weerwaarschuwing symbolen
Vandaag
Morgen

Code groen: niets aan de hand

Code groen geeft aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn. Er is geen reden tot een waarschuwing.

Code geel: wees alert en houd het weer in de gaten

Bij code geel dien je het weer goed in de gaten te houden. Er is dan kans op gevaarlijk weer. Wanneer je de weg op gaat, bereid je dan voor. Code geel kan 48 uur van tevoren worden uitgegeven.

Code oranje: kans op gevaarlijk en extreem weer

Bij code rood is er kans op extreem of gevaarlijk weer. Je dient je voor te bereiden op het slechte weer door zaken bijvoorbeeld vast te zetten aan je huis, niet op pad te gaan en beschermende kleding klaar te leggen. Bij code oranje is er kans op schade, letsel en overlast. Code oranje kan heel lokaal optreden en wordt 24 uur van tevoren afgegeven.

Code rood: weeralarm! Wees voorbereid

Code rood geeft aan dat er een weeralarm is welke grote invloed kan hebben op de samenleving. Code rood kan voor veel schade, letsel en overlast zorgen. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur voordat het zich voordoet uitgegeven.

Weersverwachting savannah - temperatuur

Op onderstaande kaart vind je de temperatuur van vandaag in Nederland. De contourlijnen zijn de waardes van de verschillende weerstations. Lokaal kunnen er kleine verschillen optreden. Hoe donkerde de kleur, hoe warmer het is.
Op onderstaande kaarten zie je de actuele temperatuur in Nederland. Ook zie je het temperatuurverloop in De Bilt van deze maand. De rode lijn geeft de maximale temperatuur per dag aan. De blauwe lijn geeft de minimale temperatuur aan (meestal rond zonsopkomst). De groene lijn geeft vervolgens het gemiddelde aan van de groene en blauwe lijn.
Temperatuur vandaag
Maximumtemperatuur
Minimumtemperatuur

Hittegolf of koudegolf?

Er is sprake van een hittegolf wanner er in De Bilt minimaal 5 zomerse dagen zijn van 25 Graden Celcius of hoger en drie van deze dagen dienen tropisch te zijn. Tropische dagen zijn dagen waarop het warmer is dan 30 Graden Celcius.

Wanneer er vijf ijsdagen (maximale temperatuur dient lager te zijn dan 0 Graden Celcius) zijn in De Bilt met daarbij drie dagen strenge vorst, spreken we van een koudegolf. Het is strenge vorst wanneer de minimumtemperatuur lager is dan minus 10 Graden Celcius.

Zonradar en UV index

Onderstaande kaarten tonen de UV index en zonkracht voor vandaag en morgen. De index is wordt weergegeven indien het bewolkt en wanneer het onbewolkt is. De UV index kan in ons land variëren van 0 tot 8.

Zonkrachtschaal

 • Zonkracht1 1-2: met een zonkracht van 1-2 zal de huid niet snel verbranden. Je kan dan prima 50-100 minuten met een onbeschermde huid in de zon.
 • Zonkracht 3-4: de kans dat je huid verbrandt is minder snel. Je zou onbeschermd zo’n 25-35 minuten in de zon met je huid in de zon kunnen.
 • Zonkracht 5-6: je huid kan vrij snel verbranden. Je kan maximaal 10-15 minuten met een onbeschermde huid in de zon.
 • Zonkracht 7-8: je huid kan zeer snel verbranden. Je kan volgens de KWF Kankerbestrijding minder dan 10 minuten met onbeschermde huid in de zon.
Zonkracht en UV index vandaag
Zonkracht en UV index morgen

Weersverwachting savannah - neerslag Nederland

Op de onderstaande kaart vind je de neerslagsom van de afgelopen 24 uur in Nederland. In de andere neerslagkaart vind je de neerslagsom van de afgelopen maand.

Betekenis van de kaarten

Op de 24-uurs neerslagkaart staat de neerslag per locatie met het aantal millimeter aangegeven. Hoe donkerder de kleur, hoe meer neerslag er is gevallen in de afgelopen dag. Bij het maandoverzicht staat het aantal millimeters per locatie per maand. Het maandoverzicht geeft de som weer van de huidige maand. Het aantal dagen staat weergegeven in de kaart.
Neerslag: 24-uur som
Neerslagsommen, gisteren
Neerslag afgelopen maand
Neerslaghoeveelheid

Weersverwachting savannah - windradar Nederland

Onderstaande kaarten geven de windkracht, windstoten en windsnelheid aan in Nederland. De waardes worden iedere 10 minuten geüpdatet. De windkracht wordt weergegeven in Beaufort (bft), de windstoten in kilometers per uur en de windsnelheid in meters per seconde.
Windkracht (bft)
Windstoten (km/uur)
Windsnelheid (m/s)

Zicht en vochtigheid

Onderstaande afbeeldingen geven het zicht aan in meters van vandaag. En het relatieve vochtigheidspercentage.

Zicht (meters)

Bij een rode stip is het zicht minder dan 100 meter. Bij een gele stip is het zicht 200-1000 meter. Een lichtblauwe stip geeft aan dat het zicht tussen de 1000 en 5000 meter is. Een blanco stip geeft aan dat het zicht meer dan 5000 meter is. Het is dan volledig helder zicht.

Zicht (meters)

Het relatieve vochtigheidspercentage wordt aangegeven in procenten. De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten. Een waarde van 100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd.
Zicht in meters
Relatieve vochtigheid in %

Droogtemonitor

Overzicht van de neerslag en verdamping in Nederland. Aangezien de verdamping in het najaar verwaarloosbaar is, wordt deze niet getoond.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort geeft aan hoeveel millimeter regentekort er is. Hoe donkerder de kleur, hoe groter het tekort is en hoe erger de droogte. Het neerslagtekort is het verschil tussen verdamping en neerslag.

Relatieve luchtvochtigheid

Het relatieve vochtigheid percentage geeft aan hoeveel de luchtvochtigheid bedraagt. De relatieve luchtvochtigheid geeft de hoeveelheid waterdamp weer in de lucht ten opzichte van de maximale waterdamp. Bij 100% is de lucht verzadigd. Hoe warmer de lucht, des te meer waterdamp.

Klimaat

Overzicht van het klimaat in Nederland. Bekijk in de onderstaande grafiek de gemiddelde waardes van de temperatuur in Graden Celcius over de afgelopen 120 jaar.

Klimaat met gemiddelde temperatuur per maand

In de grafiek hieronder zie je de dagwaarden van de gemiddelde temperatuur. De hoogste gemiddelde temperatuur ooit gemeten tussen 1901 en 2020 wordt aangetoond met de rode, bovenste lijn. De zwarte lijn bevat de gemiddelde temperatuur van het afgelopen (huidige) jaar. De groene lijn is het gemiddelde over het afgelopen jaar en geeft daarbij ook de te verwachten gemiddelde temperatuur aan voor de komende maanden. De blauwe lijn geeft de minimale temperatuur in Graden Celcius aan over de afgelopen eeuw.
grafiek

Begripsbepaling

Onderstaand een uitleg van enkele weerbegrippen.

Windkracht

De windkracht geeft de windsnelheid aan. Om windkracht uit te drukken wordt de schaal van Beaufort (Bft.) gebruikt. De windkracht varieert van windkracht 1 tot en met windkracht 12. De windsnelheid wordt overdag en op open terrein bepaald. De windkracht is hierdoor een gemiddelde. Wanneer het windkracht 4 is, dan kan het op zee windkracht 6 zijn maar op beschut terrein windkracht 3. Windkracht 1 en 2 staat voor een zwakke wind. Windkracht 3 en 4 staat voor een matige wind. Windkracht 5 staat voor een vrij krachtige wind. Bij 6 Bft is de wind krachtig te noemen. Een harde wind is het bij 7 Bft. Wanneer het 8 Bft. is, dan is de wind stormachtig. Een windkracht verder (9 Bft.) is storm. 10 Bft. is een zware storm. Bij windkracht 11 spreken we van een zeer zware storm. Een orkaan is het wanneer het 12 Bft. is.

Windrichting

De wind kan uit verschillende windrichtingen waaien. Deze windrichtingen zijn Noord (N), Oost (O), Zuid (Z) en West (W). Combinaties zijn hierbij mogelijk. Voorbeeld: ZO staat hierbij voor een windrichting uit Zuidoost. Wanneer er geen duidelijke richting wordt bepaald, dan wordt dit aangegeven met VAR. Bij een noordenwind stroomt er wind vanaf de Waddenzee Nederland binnen.

Minimumtemperatuur

De neerslaghoeveelheid geeft aan hoeveel neerslag er in de vorm van (mot)regen, sneeuw of hagel gaat vallen. De neerslaghoeveelheid is een verwachting van neerslag. Neerslag wordt uitgedrukt in millimeters (mm). Een millimeter regen komt overeen met 1 liter regen per vierkante meter grondoppervlak. Bij overige neerslag bepaalt het smeltwater de hoeveelheid neerslag.

Middagtemperatuur

Met de middagtemperatuur wordt de hoogste waarde in graden Celsius (°C) bedoelt, welke ‘s middags wordt bereikt. De middagtemperatuur wordt, net als de minimumtemperatuur, op 1,5 meter hoogte gemeten. Wanneer de zon schijnt en het is warm, dan is de maximumtemperatuur dichter bij de grond vaak hoger. Tijdens de wintertijd wordt de maximumtemperatuur om 15:00 uur gemeten en tijdens de zomertijd om 16:00 uur of 17:00 uur.

Neerslaghoeveelheid

De neerslaghoeveelheid geeft aan hoeveel neerslag er in de vorm van (mot)regen, sneeuw of hagel gaat vallen. De neerslaghoeveelheid is een verwachting van neerslag. Neerslag wordt uitgedrukt in millimeters (mm). Een millimeter regen komt overeen met 1 liter regen per vierkante meter grondoppervlak. Bij overige neerslag bepaalt het smeltwater de hoeveelheid neerslag.

Neerslagkans

Wanneer het over de neerslagkans gaat, dan gaat het over de kans als percentage waarop er neerslag komt op een bepaalde locatie. Het gaat niet over hoe lang de neerslag valt. Het kan bijvoorbeeld 10 minuten motregenen maar ook gedurende 3 uur. Wanneer er sprake is van een neerslagkans van 10% dan is de kans klein en wanneer er een neerslagkans van 90% is, dan is de kans op neerslag groot.

Zonneschijnpercentage

Met het zonneschijnpercentage krijg je een idee hoe lang de zon schijnt per dag. Het zonneschijnpercentage geeft aan hoe lang de zon schijnt tussen zonsopkomst en zonsondergang. Als een dag bijvoorbeeld 8 uur duurt en het zonneschijnpercentage is 50%, dan schijnt de zon die dag 4 uur.

Windschaal van Beaufort (bft)

De windschaal van Beaufort (afgekort met bft) geeft de snelheid van de wind aan en is opgesteld in 1805 door de Ier Francis Beaufort. De windkracht varieert van windkracht 1 tot en met windkracht 12. De windkracht wordt overdag op open terrein vastgesteld. Wanneer er bijvoorbeeld windkracht 5 wordt voorspeld, dan kan dit in de praktijk op open water windkracht 6 zijn en in beschut terrein windkracht 4.

Handige weer websites

Overzicht met handige weer websites voor het weer in Nederland en België.
 • Buienradar: Buienradar.nl en Buienradar.be
 • KNMI: knmi.nl
 • KMI: meteo.be
 • Weerplaza: weerplaza.nl
 • Weer: weer.nl
 • Weeronline: weeronline.nl
 • Sat24: Sat24.com